GOD AFFÄRSETIK OCH VÄRDERING

Myntauktioner i Sverige AB:s ursprung i den ideella världen gör, att vi värderar en god affärsetik högt.

Även om vi är marknadsledande på numismatiska kvalitetsobjekt, är det inte alla mynt som säljs förmånligast genom oss. För mynt som saknar samlarvärde, men har metallvärde, rekommenderar vi till exempel andra försäljningskanaler. Vi har också goda förbindelser med landets mest välrenommerade myntklubbar, som för vissa objekt kan vara ett bra försäljningsalternativ. Genom att kontakta oss först, kan Du som kund känna Dig förvissad om att det Du vill avyttra får ett gott och seriöst omhändertagande.

Vi erbjuder alltid en inledande, kostnadsfri konsultation, utifrån vilken vi kan hjälpa Dig vidare. Förhoppningsvis blir det till en god affär via oss, men vi ger även gratis råd kring sådana objekt som vi inte tar emot till försäljning på auktion. Självklart utför vi även mera omfattande värderingsuppdrag, till exempel i samband med bouppteckningar eller liknande.