Om Myntauktioner i Sverige AB

Myntauktioner i Sverige AB bildades våren 2009, och har ett mycket nära samarbete med Svenska Numismatiska Föreningen (SNF).

Aktiebolaget avhåller minst två internationella kvalitetsauktioner årligen och återkommande internetauktioner löpande under året. Delar av bolagets överskott går till Svenska Numismatiska Föreningen, som bl.a. använder detta för vetenskaplig verksamhet, publicering av numismatisk litteratur och annat som befrämjar numismatikens utveckling.

Svenska Numismatiska Föreningen har arrangerat myntauktioner i 80 år, en tradition som nu förs vidare genom Myntauktioner i Sverige AB. Genom vårt nära samarbete med föreningen har vi tillgång till en stor numismatisk kompetens som bildar en god grund för den fortsatta verksamheten.

Såväl köpare som säljare hos Myntauktioner i Sverige AB bidrar, genom samarbetet med Svenska Numismatiska Föreningen till det numismatiska forskningsarbetet i Sverige och får samtidigt tillgång till en professionell auktionstjänst.

VD i bolaget är Dan Carlberg, som är dess representant och sköter den löpande verksamheten tillsammans med assistent och ekonom. Vid auktionerna, eller vid tillfällen när så annars är påkallat, utvidgas personalstyrkan med visningspersonal eller numismatiska specialister.

Myntauktioner i Sverige AB:s styrelse består av Per-Erik Andersson (ordförande), Dan Carlberg, Magnus Wijk, Bernt Thelin och Anders Nordin.