TILL VÅRA AUKTIONER / To our Auctions

Inlämningar till vårens auktioner pågår

Vänd Dig med förtroende till Oss – Sveriges ledande auktionist på mynt, sedlar och medaljer!

KVALITETSAUKTIONER

För många med oss är våra årliga vår- och höstauktioner årets höjdpunkter! Vi har under många år förlagt dessa på centralt belägna hotell Sheraton i Stockholm.

INTERNETAUKTIONER

Som ett svar på det ökade intresset för numismatik utökar vi vår närvaro på Internet. Vi siktar nu på att hålla 6-8 auktioner per år, varav några som tematiska specialauktioner.

MYNT- OCH ANTIKMÄSSOR

Myntauktioner i Sverige är samlarnas företag och är därför närvarande som utställare och besökare på de flesta mässorna i Sverige, men också många utomlands.