INLÄMNING PÅGÅR

Just nu pågår inlämning till höstens kvalitetsauktion. Redan nu har vi fått oss anförtrott många exklusiva mynt, vilket innebär att de mynt som lämnas in kommer att få ett gott och prisdrivande sällskap. Kontakta Dan Carlberg, dan.carlberg@myntauktioner.se, om Du har bättre enskilda mynt eller en hel samling att sälja.

TILL VÅRA AUKTIONER / To our Auctions

Inlämningar till höstens auktioner pågår

Vänd Dig med förtroende till Oss – Sveriges ledande auktionist på mynt, sedlar och medaljer!

KVALITETSAUKTIONER

För många med oss är våra årliga vår- och höstauktioner årets höjdpunkter! Vi har under många år förlagt dessa på centralt belägna hotell Sheraton i Stockholm.

INTERNETAUKTIONER

Som ett svar på det ökade intresset för numismatik utökar vi vår närvaro på Internet. Vi siktar nu på att hålla 6-8 auktioner per år, varav några som tematiska specialauktioner.

MYNT- OCH ANTIKMÄSSOR

Myntauktioner i Sverige är samlarnas företag och är därför närvarande som utställare och besökare på de flesta mässorna i Sverige, men också många utomlands.

Myntstöld i Linköping

Den 13 januari utsattes Linköpings stadsbibliotek för ett inbrott. Målet för tjuven eller tjuvarna var delar av bibliotekets myntsamling, som fanns utställd där. Såväl dörren till biblioteket som den aktuella, tillgripna montern var larmade, men när polisen anlände till brottsplatsen var gärningsmannen/männen redan försvunna. Biblioteket har sedan länge en bred och vacker myntsamling, vilken man alltså försökt visa för allmänheten i ett flertal montrar. Resten av utställningen plockades omedelbart ner efter stölden. Totalt var det 77 mynt, främst antika och utländska, som stals, till ett uppskattat värde av omkring en halv miljon kronor.

Hämta alla bilder här….